Reactie vanuit De Zuilen n.a.v. 14 mei

Naar aanleiding van alle commotie op Facebook willen wij graag met een reactie vanuit onze kant komen.

Afgelopen zaterdag was de derde en laatste voorronde van het NKF. Op de agenda, website en facebook stond duidelijk aangegeven dat de wedstrijd om 9:00 zou beginnen. Ook werd tijdens de tweede voorronde benadrukt dat de tijden voor de derde voorronde anders zouden zijn.

Het startsignaal was geweest en er waren al enkele keren wat hengels uitgeworpen. Paul Rehorst kwam aan toen het net begonnen was, helaas kon hij niet meer meedoen daar de stekloting al was geweest. Paul had nog niet betaald, dus er was geen stek vrij gehouden. Helaas voor Paul kon hij niet meer meedoen.
Jan Hasper kwam die dag ook later, hij mocht helaas ook niet meedoen.

In de tweede voorronde was dit ook het geval bij Raymond Meurs, hij mocht ook niet meedoen, hij had daar in tegen wel betaald en had achteraf wel recht op een stek, dit is voor ons ook een verbeter punt om rekening mee te houden. Voortaan is het bij ons, vooraf betaald is meed0en met de loting, of je aanwezig bent of niet maakt in dat geval niet uit.

Er waren ook een aantal personen die zich ingeschreven hadden en nooit zijn op komen dagen. Ook niets laten weten. Daar kunnen we dus ook geen rekening mee houden wat betreft de stekken.

We hopen jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op een gezellig en sportief NKF.

Verdere vragen kunnen op locatie beantwoord worden.

Team de Zuilen

(Na dit bericht zullen wij verder niet meer ingaan op deze misverstanden via elektronische communicatiemiddelen)